محافظت در مقابل انفجار به روش ایجاد فشار مثبت (Exp)

مقدمه: گاهی اوقات در پروژه های صنعتی بخصوص پروژه های نفت و گاز لازم است که تابلوهای شامل ادوات الکتریکی را در محیطهای مستعد انفجار (explosive classified area) قرار دهیم. این تابلوها میتوانند تابلوهای کنترل، تابلوهای برق، تابلوهای آنالایزر یا تابلوهای روشنایی و …. باشند.

با ذکرچند مثال مسئله را توضیح میدهیم.

مثال ۱- در اکثر پروژهای نفت و گاز از آنالایزرها برای کنترل کیفیت محصول، کنترل فرایند،کنترل احتراق و یا کنترل کیفیت هوا استفاده میشود. در بسیاری از موارد قبل از ورود نمونه به آنالایزر دما و فشار و یا دیگر خصوصیات آن بایستی کنترل شود.این کار معمولا توسط یک سامانه مناسب سازی نمونه (Sample conditioning system) انجام میشود. برای کاهش زمان پاسخ (response time) راه حل این است که  سامانه مناسب سازی نمونه در نزدیکترین فاصله از نقطه نمونه گیری در محیط مستعد انفجار نصب گردد. بدلیل اینکه سامانه مناسب سازی نمونه غالبا شامل قطعات برقی مانند پمپ یا کولر یا شیر برقی (solenoid valve) میباشد و در اکثر مواقع خود آنالایزر و سنسورهای مورد نیاز نیز در کنار همین مجموعه نصب میشوند بایستی از این مجموعه در مقابل انفجار حفاظت شود.

مثال ۲- در بیشتر پروژه های نفت و گاز تجهیزاتی مانند کمپرسور، هیتر، Reformer، پمپهای بزرگ و پیچیده، زباله سوز(Incinerator)، Thermal Reactor وکه برای کنترل آنها از سیستم کنترل جداگانه استفاده میشود و غالبا توسط سازنده تجهیز ارائه میشود، وجود دارند. اگر فاصله نصب این تجهیزات تا اتاق کنترل زیاد باشد ممکن است نیاز باشد که  سیستم کنترل آنها در مجاورت خود تجهیز نصب شود.

این محفظه ها و تابلوها معمولا دارای ابعاد بزرگی هستند و به لحاظ قرار گرفتن در محیط مستعد خطر باید به گونه ای در مقابل انفجار محافظت گردند. روشهای زیر برای جلوگیری از انفجار را میتوان استفاده کرد:

  • استفاده از محفظه های ضد انفجار(Exd-Explosion proof enclosure)
  • ایجاد فشار مثبت در داخل تابلو با استفاده از هوای فشرده یا یک گاز خنثی (Exp- pressurized enclosure)
No Comments

Post A Comment