مقالات

مقدمه: گاهی اوقات در پروژه های صنعتی بخصوص پروژه های نفت و گاز لازم است که تابلوهای شامل ادوات الکتریکی را در محیطهای مستعد انفجار (explosive classified area) قرار دهیم. این تابلوها میتوانند تابلوهای کنترل، تابلوهای برق، تابلوهای آنالایزر یا تابلوهای روشنایی و ...