پروژه ساخت سیستم کنترل جمع آوری و برگشت کندانسهای پالایشگاه تهران به برنا سیستم ابلاغ شد.

No Comments

Post A Comment