ساخت سیستم کنترل جهت نصب در ناحیه مستعد انفجار به روش Exp

برنا سیستم جزو معدود شرکتهایی است که توانایی ساخت سیستمهای کنترل و آنالایزر جهت نصب در نواحی مستعد انفجار را دارد. نمونه های سیستمهای مذکور در نیروگاه پالایشگاه گاز پارسیان توسط برنا سیستم ساخته و نصب شده است. کارشناسان این شرکت با درک عمیق مفاهیم این گونه سیستمها راه حل مناسب را به مشتریان ارائه میدهند.

20160216_170208 copy
20160216_165748 copy
No Comments

Post A Comment