شیرهای کنترل

به عنوان یکی از اصلی ترین توزیع کنندگان در ایران ما کیفیت تجهیزات ارائه شده را تضمین میکنیم

شیرهای کنترل

52
51

شیرهای کنترلی

  • جهت کنترل کمیتهای فشار، سطح و جریان سیال در مسیر عبور

  • بطور اتوماتیک و با فشار هوا کار میکند

  • انواع Globe, Angle, Diaphragm و …

  • در تمام اندازهها و جنس ها با توجه به الزامات پروژه

  • معتبرترین پوزیشنرهای I/P ، محیط های مستعد انفجار  EX

شیرهای On- Off

  • ساده ترین نوع شیرهای کنترلی جهت قطع و وصل جریان سیال

  • در انواع مختلف پروانه ای، توپی، glob، gate و …

  • در تمام اندازه ها

53
54