رگولاتور

به عنوان یکی از اصلی ترین توزیع کنندگان در ایران ما کیفیت تجهیزات ارائه شده را تضمین میکنیم

شیرهای کنترل

55

Regulating valves

  • تنظیم شدت جریان عبوری سیال بصورت خودکار بدون نیاز به تغذیه

  • ایجاد یک فشار خروجی یا ورودی ثابت

  • دو نوع کلی با عملکرد مستقیم یا پایلوت