سیستمهای توزین

به عنوان یکی از اصلی ترین توزیع کنندگان در ایران ما کیفیت تجهیزات ارائه شده را تضمین میکنیم

تجهیزات توزین

این تجهیرات عموما جهت سیستمهای انتقال و جابجایی پودرها و مواد جامد کاربرد دارند و به طور خاص برای اندازه گیری میزان جریان جامدات در Belt Scale ها نیز قابل استفاده است. همچنین در مخازن و سیلوهایی که  تجهیزات معمول اندازه گیری سطح جامدات مانند التراسونیک یا رادار کارایی ندارند نیز می‌توان از این تجهیزات بهره جست. (Hopper Scales)

Weigh Feeder ها نیز بصورت گسترده جهت اندازه گیری و کنترل مقدار جریان جامدات و پودرها استفاده میشود.

Belt Scales
image040
Weigh Feeder
image041
Hopper Scales
image042
Load Cells and Weight Transmitters
image043