دفتر ما

تلفن:

۸۸۷۴۵۳۷۰ – ۸۸۱۷۷۲۲۱ (۲۱) ۹۸+

فکس:

۸۸۱۷۷۲۰۸ (۲۱) ۹۸+

آدرس:

خیابان دکتر شهید بهشتی، خیابان صابونچی
خیابان هفتم، پلاک ۷۵، واحد ۱

ایمیل:

Info@bornasystem.com